Home

“When you leave each thing in its own state, then its shape doesn’t change,
its color doesn’t fade and its glow does not disappear.”   (Dudjom Rinpoche)

Mindfulness gaat over aandacht zonder te oordelen of te duiden. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want als je goed oplet, zie je dat je oordelen en associaties hebt bij zo ongeveer alles wat je ziet of hoort. Wanneer het lukt je bewust te zijn van die oordelen en ze te laten voor wat ze zijn, dan zie je werkelijk hoe dingen zijn. Dan verruim je je blik en wordt alles mooier, puurder.

Het gaat niet alleen om dingen buiten jezelf. Het gaat vooral ook om wat er zich binnen jezelf afspeelt. Aandacht geven aan sensaties zoals je ze ervaart in je lichaam, niet zoals je ze interpreteert in je hoofd. Wanneer je een negatief gevoel kunt zien voor wat het is, een lichamelijke en emotionele reactie op iets dat gebeurde, dan zakt het als vanzelf weg. Positieve gevoelens worden juist sterker.

Helder meditatie en mindfulness

Mijn naam is Tim Schoenmakers. Mijn ambitie is om mensen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met meditatie en mindfulness. Ik zet lessen uit spiritualiteit, boeddhisme, en westers georiënteerde mindfulness om in begrijpelijke taal en oefeningen.